160118 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde, Januar 2018

  1. Ventilationssagen – status

Inspektionen er nu afsluttet. Det lykkedes at få adgang alle lejligheder – på nær en. Det skulle give et godt afsæt for at finde problemet – og for løsningen. Ventilations Partner vender tilbage med resultatet af inspektionen samt en løsning ultimo januar.

  1. Faldstammer – 2. runde igangsættes

Der indhentes nyt tilbud i det kommende år med henblik på at reparationerne udføres i februar. I udgangspunktet tages der afsæt i ventelisten fra sidste år. Der foretages dog endnu en forespørgsel i ejerforeningen, hvis der i mellemtiden skulle være nye tilfælde af rust og tæring. Bestyrelsen har rettet henvendelse til ABR for at bede dem bistå processen.

  1. Vandmåler kalibreres / skiftes

Bestyrelsen har indhentet er par tilbud på nye varmemålere til fjernaflæsning, som alternativ til Brunatas årlige måling.

Der indhentes flere tilbud, der dækker vandmåling og varmemåling v. fjernaflæsning. Qvortrup inddrages i fht. at understøtte tilbudsindhentningen med forslag til leverandører samt til at understøtte forhandlingerne – herunder inddrages Qvortrup i kontrakten og betingelserne her. 

 

  1. Fibia - status

Ny aftale er underskrevet som aftalt på generalforsamlingen i oktober

Dog er underskrevet aftale fortsat ikke tilpasset de nye betingelser – bl.a. udestår det fra leverandøren at fremsende brev til beboerne 3 uger før skiftet. Bestyrelsen følger på denne forsinkelse med henblik på hurtigst muligt at få iværksat leverancen efter nye betingelser og priser.

De nye priser og hastigheder burde være tilgængelig for ejerforeningens beboere pr. 1. feb. 2018.  

  1. Reparation af Elevatorer

Elevatorfirmaet indkaldes til møde om hvor længe de eksisterende motorer holder. Hertil blev det drøftet på generalforsamlingen af der evt. ved samme lejlighed bør indhentes tilbud på opgradering af elevatorstolene. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d. 6. marts kl. 19.30