Brutana kommer i marts måned og aflæser varme og vandmålere, og afregningen kommer i juli og august.