300418 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde, 30. april 2018

 1. Ventilationssagen – status

Tilbuddet på løsningen af ventilationsudfordringen i nr. 2 er godkendt og dækker følgende:

 • Ventilatoren i nr. 2 sættes til fuld hastighed
 • Der uddeles varslinger til 40 lejligheder
 • Kanaler renses og kontrolleres via TV inspektion
 • I alle lejligheder monteres nye 100 mm ventiler med speciel fremstillet hvidlakeret plade 150x150 mm med 4 skrue. Ydelsen indeholder ophugning/boring, således at ventilen kan komme ind i skorstenskrop/kanal.
 • Der udføres indregulering af alle lejligheder, nye projekteret luftmængder; 36 m3/h i bade og 54 m3/h i køkkenet.
 • Varighed 2-3 dage for montering af ventiler
 • Varighed 2 dage for indregulering
 • Der afleveres målerapport for alle lejligheder.
 • Samlet pris ekskl. moms 139.500,00

 

I forbindelse med inspektion af ventilationsforholdene, blev der identificeret installationer i 8 lejligheder, der kræver udbedring forud for at arbejdet med ventilationen kan påbegyndes. Der er tale om ulovlige installationer, som bevirker, at central udsugning ikke kan virke ordentligt. Der rettes direkte henvendelse til de pågældende lejligheder med plan for udbedring, som led i den samlede varsling, der udsendes hurtigst muligt.

 

 1. Deludskiftning af faldstammer – 2. runde - status

ABR forestår udskiftning af faldstammer. Opgørelsen og inspektion samt tilbud modtaget 7. marts:

I alt blev 13 lejligheder inspiceret. Blot i 4 lejligheder er der på baggrund af inspektionen konstateret behov for deludskiftning af faldstammen.

Bestyrelsen har modtaget og godkendt fremsendte tilbud og afventer fortsat tidsplan fra leverandør således at de pågældende lejligheder kan kontaktes og deludskiftningen kan påbegyndes..

 1. Vandmåler kalibreres / skiftes – vurdering af tilbud

Bestyrelsen har indhentet tilbud på nye varmemålere til fjernaflæsning, som alternativ til Brunatas årlige måling. Der er i alt indhentet 3 tilbud.

Da ny sæson er påbegyndt er det mest hensigtsmæssigt at skifte til fjernlæsning i løbet af efteråret. Bestyrelsen vælger den kommende leverandør ved næste bestyrelsesmøde og går derefter i dialog med den kommende leverandør om planlægning af installation til fjernaflæsning samt eventuelt nedtagning af Brunata aflæsningsapparatur, såfremt der indgås aftale med en ny leverandør. Ved samme lejlighed rådgives Bestyrelsen i fht., hvordan EF Halsskovgade sikrer sig, at regningen i højere grad fordeles i forhold til det reelle forbrug af varme pr. lejlighed – herunder registrering af gulvvarme.

 

 1. Fibia – status

Den nye aftale, der blev underskrevet med Fibia har været forsinket, men er nu indgået – til aftalte priser pr. 1. maj.

Forsinkelsen skyldes, at der i Fibia har været udfordringer med tilpasning af tilbud til Erhvervskunder, som EF Halsskovgade hører under. Undervejs har bestyrelsen undersøgt muligheder hos alternative leverandører. Dog er det Fibia, der kan tilbyde de bedste priser og samlede pakker. Derfor er forhandlingerne med dem fortsat og er altså nu endelig afsluttet.

Beboere modtager efter aftale en skrivelse direkte fra Fibia.

 1. Budget

Budgettet blev gennemgået. Samlet set har vi d.d. brugt 42 % af det godkendte budget. Iværksættelsen af flere af de tiltag, der er budgetteret med i år, trækker af forskellige årsager ud over dette regnskabsår og dækkes derfor i næste regnskabsår.

Indtægterne svarer til 91 % af totalbudgettet og følger budgettet (juli til og med maj = 11 måneder)   

 1. Eventuelt
 • HOFOR har rettet henvendelse for at få tilladelse til at filme med droner fra taget i EF, således at de kan afdække udledning af varme i ejendommen. Bestyrelsen har godkendt dette.
 • Fælles tagterrasse. Der indkøbes nye planter til den sydvendte altan. Bestyrelsen opfordrer endnu engang til at samle, de, der ønsker at bidrage til et godt miljø på den fælles tagterrasse, i en havegruppe. Opfordringen slås op på Facebook; EF Halsskovgade. Ønsker man at bidrage, kan der også sendes en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • ABR vil i den kommende tid gennemføre den årlige kontrolmåling af fugt i tagterrasserne på 5. sal.
 • Der er rettet henvendelse til Dansk Elevatorservice APS, Brian Berthelsen, med henblik på drøftelse af status på elevatorer mhp en eventuel opgradering – herunder også af elevatorstolene.

Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 28. maj.