240618 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 24. juni 2018

 1. Ventilationssagen – status

I forbindelse med inspektion af ventilationsforholdene, er der identificeret installationer i 8 lejligheder, der kræver udbedring forud for at arbejdet med ventilationen kan påbegyndes.

Der er tale om ulovlige installationer, som bevirker, at central udsugning ikke kan virke ordentligt. Der er 9. maj sendt mail til de otte ejere med henblik på inspektion af udbedringen 20. juni ml kl. 8-12. Udbedring af ulovlige installation forventes færdiggjort før sommer således at arbejdet med ventilationen påbegyndes umiddelbart efter sommer.

 1. Deludskiftning af faldstammer – 2. runde - status + aktion fra bestyrelsen

ABR forestår udskiftning af faldstammer. Opgørelsen og inspektion samt tilbud modtaget 7. marts:

I alt blev 13 lejligheder inspiceret. Blot i 4 lejligheder er der på baggrund af inspektionen konstateret behov for deludskiftning af faldstammen. Deludskiftningen er påbegyndt.

 1. Gjensidige Forsikring har ændret dækning pr. 1. juli

Ejerforeningens Forsikring har hvad angår vores forsikring hos dem vurderet, at udgifterne til skader ikke harmonerer med de indtjente præmier, hvorfor de har set sig nødsaget til at ændre forsikringen for Ejerforeningen således, at vandskader som følge af vand fra rør og installationer er undtaget på policen. Dette er gældende pr. 1.7. 2018

Qvortrup har på den baggrund indhentet nye tilbud på forsikring med henblik på fuld dækning; til behandling mhp at indgå nye aftaler. Ingen af de indhentede tilbud dækker pt behovet for fuld dækning. Qvortrups anbefaling er, at lade bygningsforsikring nytegne hos Codan, der var en af tilbudsgiverne. Ejerforeningen må midlertidigt leve med det pågældende (uacceptable) forbehold, at vandskader som følge af vand fra rør og installationer er undtaget på policen.

Der afholdes nu efterfølgende møde med Codan vedrørende risikoelementet i forbeholdet, men henblik på sletning heraf, evt efter gennemførelse af udbedring af stigrør i ejendomme, der pt. sorterer under vedligeholdelsesmangler. Der søges sideløbende kontakt til alternativt forsikringsselskab med dækning UDEN FORBEHOLD.

 1. Vandmåler kalibreres / skiftes – vurdering af tilbud samt valg af kommende leverandør

Bestyrelsen har indhentet tilbud på nye varmemålere til fjernaflæsning, som alternativ til Brunatas årlige måling. Der er i alt indhentet 3 tilbud. P.t. afventes opdateret tilbud fra Brunata på digitaliseret aflæsning. Der indgåes aftale efter sommer, da aftalen skal falde på plads i efteråret for at tilgodese frist på 3 måneder for ny aftale for det kommende år pr marts 2019.

 

 1. Fibia – status

Den nye aftale, der blev underskrevet med Fibia har været forsinket, men er nu indgået – til aftalte priser pr. 1. maj.

Fibia og de enkelte lejligheder aftaler behov for ydelser samt afregning direkte.

 1. Budget

Budgettet for regnskabsåret 2017/2018 blev gennemgået. Det ser fint ud – dog vil en del planlagte udgifter i dette regnskabsår overføres til næste regnskabsår. Det gælder f.eks. igangsættelse af rådgivning og reparation af gelænder og svalegang, fjernaflæsning af varme og vand samt den primære udgift til Ventilationsudbedringen i nr. 2.

Frist for årsregnskabet er 30. 6.

 1. Eventuelt
 • HOFOR er ved at projektere varmecentral på Halsskovsgade 2-4, og har foreslået et spædevandsarrangement tilkoblet centralvarmeanlægget. Der er en engangsudgift på 2800kr + moms, som afregnes mellem jer og vores entreprenør. Det give muligheden for at fylde centralvarmeanlæg op med vores fjernvarmevand som er forbehandlet, således at det skaber mindre chance for korrosion i rør, hvilket vil forlænge levetiden på anlægget. Bestyrelsen har godkendt dette tilbud d. 17. maj (via Qvortrup).
 • I forbindelse med HOFORs forestående
 • ABR har afsluttet den årlige kontrolmåling af fugt i tagterasserne på 5. sal. Rapport modtaget;
 • Bestyrelsen holder sommerferie i juli og august. I denne periode vil besvarelser på henvendelser være begrænset.