021018 Bestyrelsesmøde

Dagsorden - Bestyrelsesmøde 2. oktober 2018

 1. Ventilationssagen – status

Ventilationsreparationen i nr. 2. er ved at være afsluttet. Primo oktober arbejdes der på indregulering af anlægget. Endelig status afventes herefter.

 1. Deludskiftning af faldstammer – 2. runde - status + aktion fra bestyrelsen

Deludskiftningen i de 4 lejligheder er afsluttet – herunder også i de lejligheder, hvor der var mangler. Det tilbageholdt beløb er afregnet. Der udestå nu blot en enkelt lejlighed, hvor der var behov for en større montering. Herefter er sagen afsluttet.

 1. Vandmåler kalibreres / skiftes – vurdering af tilbud samt valg af kommende leverandør

Af de tre fremsendte tilbud har Bestyrelsen besluttet at indgå aftale med den eksisterende leverandør Brunata. Tilbuddet på nye vand og varmemålere inkl. fjernaflæsning er forhandlet endnu engang og pt. afventes at Brunata fremsender revideret tilbud. Herefter indgås den nye aftale, der vil træde i kraft 1.kvartal 2019.

Afholdelse af udgifter til udskiftning af vand og varmemålere dækkes indenfor godkendt budget.

 1. Gjensidige Forsikring – ændringer i dækning

Dækning af vandskader som følge af vand fra rør og installationer er opsagt i policen fra Gjensidige gældende pr. 1.7. 2018.

Der udestår fortsat svar på følgende:

2.  Dokumentér det hidtidige skadesforløb hos Gjensidige - hvad omhandler (vandskaderne)

Action: Qvortrup – Bill sammen med Gjensidige

3.   Gennemgang af stigrør – forslag fra Qvortrup til firma som også Codan kan acceptere inkl. omkostningsoverslag

Action: Qvortrup – Jens Anker

4.  Overslag over omkostningerne ved at udskifte samtlige stigrør (som Codan lægger op til)

Action: Qvortrup – Jens Anker

5.  Forebyggende foranstaltninger – fx installation af ”vandstop ved trykfald” mv

Action: Codan – Claus Møller.

Der er endnu engang rykket for svar på de udestående tre spørgsmål inden generalforsamlingen.

 1. Budget

Budget er fremsendt med indkaldelse til generalforsamlingen.

 1. Generalforsamling

Der er fremsendt indkaldelse til generalforsamling d. 23. oktober kl. 19.30 Med indkaldelsen er der fremsendt både regnskab, budget og indkomne forslag. Input til Formandens beretning gennemgås. Bestyrelsen opfordrer til at ejere og lejere deltager i generalforsamlingen.

 

Eventuelt

 • HOFOR planlægger at øge trykket i fjernvarmenettet for at gøre varmeforsyningen mere effektiv og bæredygtig i Ejerforeningen. Arbejdet forventes påbegyndt i februar 2019.
 • Opgange er slidte efter en omfattende renovering af de lejligheder, der blev ødelagt i forbindelse med den omfattende vandskade i foråret. Herunder er gipsplade ved indgang til nr. 2. ødelagt. Gipspladen repareres og reparation af opgange planlægges til 4. kvartal 2018. Der er budgetteret med istandsættelse af opgangene.
 • Månedsrapporter fra ABR opfordrer til istandsættelse af Elevatorstole. Der er budgetteret med istandsættelse og Bestyrelsen indhenter tilbud ultimo 2018.
 • Der er monteret udspyere i afløb på ejerforeningens tagterrasser for at forebygge vandskader ved tung nedbør. I den forbindelse gør ABR opmærksom på vigtigheden af, at ejere med privat brugsret til tagterrasser sørger for at holde afløbene rene, således at de ikke stopper til.
 • Viceværten gør opmærksom på at bestilling af systemnøgler til opgangen er steget til 275 kr./StK

Næste møde er til generalforsamlingen 23. oktober, kl. 19, Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.