171218 Bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde 17. december 2018

Referat fra generalforsamling følger fra Qvortrup - fortsat.

 1. Ventilationssag

Ventilationssagen er afsluttet.

 1. Vandmåler og vandvarmere - fjernaflæsning

Endeligt tilbud godkendt og indbefatter udskiftning af vandmålere (nu med batteri op til 12 år), startaflæsning, plombering og funktionstest af vandmålere, etablering af komplet dataopsamlingssystem til Onlinefjernaflæsning og oprettelse af APP til aflæsning.

Arbejdet udføres i forbindelse med termins aflæsning 2019. Monteringen varsles efter gældende regler.

 1. Forsikring ved Codan

Der afholdes møde med Qvortrup samt repræsentant fra Codan og Bestyrelsen 19. december. Mhp. på det videre arbejde mod fuld forsikringsdækning. Følgende drøftes:

 • Redegørelse af hidtidige skadesforløb hos Gjensidige -hvad omhandler (vandskaderne)

Action: Qvortrup – Bill sammen med Gjensidige

 • Gennemgang af stigrør – herunder forslag fra Qvortrup til firma som også Codan kan acceptere inkl. omkostningsoverslag

Action: Qvortrup – Jens Anker

 • Overslag over omkostningerne ved at udskifte samtlige stigrør (som Codan er mest interesseret i)

Action: Qvortrup – Jens Anker

 • Forebyggende foranstaltninger – fx installation af ”vandstop ved trykfald” mv

Action: Codan – Claus Møller

 1. Vedligeholdelsesplan

Qvortrup har fremsendt navne på følgende tekniske rådgivere, som de i relation til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan med en rullende tidshorisont på 5-10 år har haft et godt samarbejde med;

 1. PJP, Peter Jahn og Partnere,
 2. Art-tek

Der er rykket for et eksempel på en rapport (digitalt), således at Bestyrelsen kan se, hvordan en vedligeholdelsesplan udføres i andre ejerforeninger.

Diverse:

 • Maling af opgange. Status Claus

Bestyrelsen indhenter tilbud fra Ejendommens maler (Friedmann) samt et par øvrige malere.

 • Elevatorer

Tilbud fra elevatorreparatør v. Brian Bertelsen indhentes – herunder forespørgsel om behov for udskiftning af motor samt evt. elevatorstol.

 • Hovedrengøring

Der er fremsendt tilbud på hovedrengøring af 2 køkkentrapper samt 1 stk. vaskeri.

fra Hovedstadens Ejendomsservice. Der desuden indhentet tilbud på spuling af skakter.

Der gøres hovedrent d. 21 og 22. januar.

 • Asfaltering af Halsskovgade

Der er planlagt midlertidig reparation af asfalt på Halsskovgade v. Hovedstadens Ejendomsservice i uge 51.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 28. januar.