260619 Bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde 26. juni 2019

 1. Ny rådgiver; Bang og Beenfeldt

Bang & Beenfeldt tilbud er godkendt som den teknisk rådgivning, der skal håndtere entreprisen for ejerforeningen i forbindelse med udskiftning af brugsvandsinstallationer (stigestrenge) samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplan/tilstandsvurdering over en 10-årig periode. Bang & Beenfeldt har haft adgang til +20 lejligheder således at et udbud kan udfærdiges og der kan tages hul på tilstandsrapporten. Udbudsmaterialet til de bydende sendes senest fredag d. 12. juli. Tirsdag d. 30. juli afholdes spørgemøde i ejendommen - her skal der være adgang til to-tre forskellige lejligheder samt kælder og varmecentral. Mandag d. 12. august holdes licitation, og kort herefter komme vi med Bang & Beenfeldts indstilling.

Der indkaldes forventeligt til en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med beslutningsgrundlaget i uge 34, 35, eller 36.

Forud for udfærdigelsen af udbud tages prøver for asbest, bly og PCB forskellige steder i ejendommen som led i arbejdsmiljøkoordineringen i projekteringsfasen.

 1. Forsikring ved Codan
 • Læksikringssystemer er installeret for at forebygge vandskader. Der har i den forbindelse været komfortgener i indkøringsfasen, der nu har fundet normalniveauet. Alarmhåndtering varetages af Peter Vestergaard (administrator) samt Hovedstadens Ejendomsservice (Jens), der er operatør på systemet.
 • Forsikringspolicen ved Codan er i den forbindelse blevet genforhandlet. Udkastet er, at der indgås aftale om fulddækning dog med en selvrisiko på forventet 20.000 kr. Bestyrelsen afventer tilbagemelding på dette via Qvortrup.
 1. HOFOR har omlagt fjernvarmen. Dog er der rykket for afslutning af opgave idet der mangler isolering på en del rør og flere gl. komponenter mangler at blive fjernet.
 1. Varme- og vandmåling - fjernaflæsning

Udskiftning af alle varmemålere til fjernaflæsning er afsluttet – dog er der stadig 7 lejemål, som Brunata ikke er kommet ind i for at registrerer målerne hos på trods af at Brunata har koordineret næste møde direkte med de respektive beboere. Qvortrup fremsender nu skrivelser til de pågældende ejere for at få adgang, således at forbruget i hele ejendommen kan fjernaflæses.

 1. Elevatormotorer

En beboer har gjort opmærksom på, at elevatoren stopper før den når etagen, således at der kan være et trin ned. Dansk Elevatorservice er endnu engang rykket for igangsættelse af det tilbud, som Bestyrelsen allerede har godkendt.

 1. Diverse:
  1. En beboerhenvendelse om rygning i gården samt forslag til skiltning med privat område drøftet med Qvortrup, der har erfaring med skiltning. Vi følger op og får tilsendt udkast til tekst.
  2. Vandskade i nr. 2 pga. skyldtes utæt vaskemaskine. De to underliggende lejligheder berørt af skaden. Sagen afklares direkte mellem skade­volder og skade­lidte.
  3. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at tilmelde sig ejerforeningens Facebook side EF/Halsskovgade, for at holde sig bedst opdateret.
  4. Næste bestyrelsesmøde efter sommer

God Sommer :0)