120819 Bestyrelsesmøde

 • Referat af bestyrelsesmøde 12. august 2019
 1. Udskiftning af brugsvandsinstallationer (stigestrenge) samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplan/tilstandsvurdering
 • Der er over sommeren afholdt licitation i sagen med udskiftning af vandrør i ejendommen Halsskovgade 2-4 og tilbuddene er modtaget. Der afholdes nu møde med Qvortrup, Bang & Beenfeldt (rådgivere) samt bestyrelsen, hvor tilbuddene gennemgås og der vælges en leverandør. Det valgte tilbud fremlægges på generalforsamlingen – herunder plan for projektet samt forslag til finansiering.
 • Der er ligeledes over sommeren gennemført en gennemgang af ejendommen og udarbejdet en tilstandsrapport af Bang og Beenfeldt - herunder forslag til handleplan for presserende og mindre pressende vedligeholdelsesopgaver i ejendommen. Første udkast af planen er nu kommenteret af bestyrelsen. Tilstanden samt handleplanen fremlægges på den årlige generalforsamling.
 1. Forsikring ved Codan
 • Som led i drøftelserne om de forsikringsmæssige forhold med Codan indgår nu den fremsendte handleplan – samt vurdering af ejendommens tilstand (se ovenfor).

De forsikringsmæssige forhold fremlægges på den kommende generalforsamling.

 1. Omlægning af fjernvarme ved HOFOR er nu afsluttet og der er afholdt afleveringsforretning på projektet
 1. Varme- og vandmåling - fjernaflæsning

Det har været en udfordring at afslutte installering af varmemålere til fjernaflæsning ved Brunata, da der udestod adgang til lejligheder. Der er nu indgået aftale med de udestående lejligheder således at sagen kan afsluttes og varmeforbrug fremadrettet fjernaflæses.

 1. Elevatormotorer

Tilbud på kabinerenovering samt udskiftning af motorer fra Dansk Elevatorservice, godkendt af bestyrelsen i januar afventer stadig at blive igangsat. Forsinkelsen skyldes blandt andet, at et andet firma, der bød på opgaven, gjorde os opmærksom på, at der trods løbende servicetjek af elevatorerne, kunne konstateres, at ruller i elevatoren var nedslidte og skulle udskiftes (det er årsagen til, at elevatoren ’hopper’, når den kører). Bestyrelsen har gjort Dansk Elevatorservice, der står for vedligehold af elevatorerne i ejendommen, opmærksom på dette og da det ikke er standardruller arbejder Dansk Elevatorservice på at finde en erstatning for disse, hvilket ligeledes trækker ud.

 1. Diverse:
  1. Trykning af skilt med privat område udestår fortsat.
  2. Der planlægges cykeloprydning medio september. Opslag fra viceværten følger.
  3. Reparation af defekt facadeplade, har været forsinket idet leverandøren blev forsinket pga. alvorlig sygdom i nærmeste familie. Reparationen er sat til uge 34