091219 Bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde 9. december 2019

 1. Udskiftning af brugsvandsinstallationer (stigestrenge)

Bestyrelsen er repræsenteret i byggemøderne og udfærdiger en Byggelog (vedhæftet), der fremsendes med referater i byggeperioden, hænges på opslagstavlerne i de to opgange samt postes på Facebook sammen med referatet, således at det er muligt for alle at følge med i udskiftningsprojektet.

Der sendes løbende varslinger ud ved FLD. Samtidig opfordres alle til at tilmelde sig Facebook EF Halskovgade, hvor man ligeledes kan holde sig opdateret.

Der er klargjort til et Blødtvandsoplæg til vaskemaskiner. Det eksisterende anlæg har været sluttet til og vurderes at være ubrugeligt. Der undersøges, hvem anlægget tilhører og der er fremsendt tilbud på nyt anlæg.

 1. Forsikring ved Codan – afventer fortsat Qvortrup
 • Der er rykket for opfølgning af nye forsikringsmuligheder gennem mægling v. Qvortrup. Tilbagemeldingen er, at de er på vej, men mægler har meget travlt i forbindelse med årsskiftet og Codans generelle adviseringer om præmiestigninger.
 • All-risk forsikring er nu tegnet.
 1. Budgetopfølgning

Intet nyt. Det nye regnskabssystem ved Qvortrup er nu i brug.

 1. Opfølgning på vedligeholdelsesplan/tilstandsvurdering

- Rørudskiftning - påbegyndt

- Udførelse af ny brandkam mod nabobygningen afklares nærmere med henblik på igangsættelse.

 1. Diverse:
 • Elo rapportering (Fjernvarmedriftjournal) varetages af bestyrelsen v. Peter Vestergaard hver måned og tjek af fyret, der foretages årligt, understøttet af Bang og Beenfeldt, der foretager en årlig analyse med kommentarer til forbrug, drift og udvikling.
 • Skiltning med Privat område. Ingen adgang er igangsat.
 • Fibia har fremsendt et nyt tilbud, med samme priser som ved indgåelse af kontrakt. Kontrakten fornyes hvert andet år. Der følges op på, hvorvidt der skrues på kapaciteten i løbet af dagen og i så fald om der skrues op om aftenen således, at samtlige beboere har adgang til den kapacitet, som de har krav, på hele tiden.
 • Elevatormotorer - Opstart forventeligt i januar 2020 jf. fremsendt tilbud. Reparationen dækker motorer samt renovering af kabiner.
 • Besigtigelsesrapport udsprunget af vandindtrængning på 4. sal drøftes med Bang og Beenfeldt. Opfølgning foreligger primo 2020.

Næste bestyrelsesmøde 20. januar kl. 19.30