Bestyrelsemøde Maj 2020

Referat af bestyrelsesarbejde, maj 2020

 

1.      Udskiftning af brugsvandsinstallationer (stigestrenge)

·        Brunata registrerer og plomberer de installerede vandmålere hhv. d. 27. og 28. Juli. Da FLD har installeret vandmålerne følger en repræsentant herfra med rundt. Alle beboere adviseres om besøg af Brunata separat.

·        Ekstranøglerne, der er udleveret i forbindelse med byggesagen, og nu er afleveret tilbage til Ejerforeningen og opbevares i forsikringsdækket sikkerhedsskab hos viceværten, anvendes, hvis beboeren ikke er hjemme ved Brunata besøg – dette som led i aftalen ved opstart af byggerinet.  De beboere, der har bedt om at få deres udleverede nøgle retur, har selv pligt til at være hjemme ved besøg fra Brunata.

·        EF Halsskovgade er nu – igen, fuldt forsikret. Efter udskiftning af stigestrenge i ejendommen er der ikke længere klausuler omkring rør- stik eller vandskade.

2.      Budgetopfølgning

Bevilling af en kassekredit på 2,5 mio. ved Nordea i forbindelse med stigestrengsudskiftningen ser det ikke/næsten ikke ud til, at der bliver behov for at trække på. Budgettet ser pt. rigtig fornuftigt ud - indtil videre godt 1 mio. kr. bedre end budgettet. Likvid beholdningen er ca. 500 t.kr. – dog er der stadig ubetalte regninger og vi mangler at betale udgifter for hele juni mens indtægterne er medregnet her.   

3.      Opfølgning på vedligeholdelsesplan/tilstandsvurdering

Bestyrelsen er nu i dialog med Holbækgården om udbedring af brandkammen mellem EF Halsskovgade og Holbækgåden, der jf. vedligeholdelsesplan ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten sidste år konstaterede, at brandkam ind mod nabobygningen ikke opfylder de gældende krav og/eller har samme udtryk som den anden brandkam, der er udført korrekt, og fremstår i god stand. Holbækgårdens vicevært og rådgiver kigger på det og herefter drøftes finansiering af udbedringen.

 

4.      Diverse:

·        Skiltning med Privat ejendom - Ophold ikke tilladt er forsinket grundet Covid, dog forventes der at blive sat skiltning op inden for nærmeste fremtid for at hindre, at trapper og andet anvendes folk, der ikke bor her.

·        Besigtigelsesrapport udsprunget af vandindtrængning på 4. sal drøftes med Bang og Beenfeldt. Bestyrelsen har i januar 2020 godkendt et rammebudget på 20 t.kr. til yderligere afdækning af problemerne samt løsningsforslag.  Bang og Beenfeldt er rykket og selv om bestyrelsen anser sagen som en hastesag er Bang og Beenfeldt først i marts vendt tilbage med konkrete forslag til afdækningen af problemstillingen. Foreningen har accepteret dette – dog er der forsinkelse grundet Covid. 

·        Vakumaflufter, der tilgodeser, at udbedre luft i rør efter omlægning af fjernvarme ved HOFOR, er nu installeret ved pumpe i varmecentralen. Bestyrelsen har i den forbindelse tegnet årsabonnement på vedligeholdelse på kr. 3400.

·        Tætning af tagterrasser er foranstaltet

·        Da gitter for flere af ventillationsskakter mangler, er der indhentet pris på lift for at udbedre dette.

·        Igen i år er der afsat penge til blomster og vedligehold af de fælles tagterrasser og bestyrelsen opfordrer beboerne til at danne en lille ’havegruppe’, der kan stå for indkøb af blomster og andet for at gøre vores tagterrasser grønne og mere indbydende. Har det interesse kan der rettes henvendelse til bestyrelen via mail eller EF Halsskovgade facebookgruppen.

 

 

Bestyrelsesmøder er fortsat udsat på grund af COVID 19 

Referat af bestyrelsesarbejde, maj 2020

 

1.      Udskiftning af brugsvandsinstallationer (stigestrenge)

·        Brunata registrerer og plomberer de installerede vandmålere hhv. d. 27. og 28. Juli. Da FLD har installeret vandmålerne følger en repræsentant herfra med rundt. Alle beboere adviseres om besøg af Brunata separat.

·        Ekstranøglerne, der er udleveret i forbindelse med byggesagen, og nu er afleveret tilbage til Ejerforeningen og opbevares i forsikringsdækket sikkerhedsskab hos viceværten, anvendes, hvis beboeren ikke er hjemme ved Brunata besøg – dette som led i aftalen ved opstart af byggerinet.  De beboere, der har bedt om at få deres udleverede nøgle retur, har selv pligt til at være hjemme ved besøg fra Brunata.

·        EF Halsskovgade er nu – igen, fuldt forsikret. Efter udskiftning af stigestrenge i ejendommen er der ikke længere klausuler omkring rør- stik eller vandskade.

2.      Budgetopfølgning

Bevilling af en kassekredit på 2,5 mio. ved Nordea i forbindelse med stigestrengsudskiftningen ser det ikke/næsten ikke ud til, at der bliver behov for at trække på. Budgettet ser pt. rigtig fornuftigt ud - indtil videre godt 1 mio. kr. bedre end budgettet. Likvid beholdningen er ca. 500 t.kr. – dog er der stadig ubetalte regninger og vi mangler at betale udgifter for hele juni mens indtægterne er medregnet her.   

3.      Opfølgning på vedligeholdelsesplan/tilstandsvurdering

Bestyrelsen er nu i dialog med Holbækgården om udbedring af brandkammen mellem EF Halsskovgade og Holbækgåden, der jf. vedligeholdelsesplan ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten sidste år konstaterede, at brandkam ind mod nabobygningen ikke opfylder de gældende krav og/eller har samme udtryk som den anden brandkam, der er udført korrekt, og fremstår i god stand. Holbækgårdens vicevært og rådgiver kigger på det og herefter drøftes finansiering af udbedringen.

4.      Diverse:

·        Skiltning med Privat ejendom - Ophold ikke tilladt er forsinket grundet Covid, dog forventes der at blive sat skiltning op inden for nærmeste fremtid for at hindre, at trapper og andet anvendes folk, der ikke bor her.

·        Besigtigelsesrapport udsprunget af vandindtrængning på 4. sal drøftes med Bang og Beenfeldt. Bestyrelsen har i januar 2020 godkendt et rammebudget på 20 t.kr. til yderligere afdækning af problemerne samt løsningsforslag. Bang og Beenfeldt er rykket og selv om bestyrelsen anser sagen som en hastesag er Bang og Beenfeldt først i marts vendt tilbage med konkrete forslag til afdækningen af problemstillingen. Foreningen har accepteret dette – dog er der forsinkelse grundet Covid. 

·        Vakumaflufter, der tilgodeser, at udbedre luft i rør efter omlægning af fjernvarme ved HOFOR, er nu installeret ved pumpe i varmecentralen. Bestyrelsen har i den forbindelse tegnet årsabonnement på vedligeholdelse på kr. 3400.

·        Tætning af tagterrasser er foranstaltet

·        Da gitter for flere af ventillationsskakter mangler, er der indhentet pris på lift for at udbedre dette.

·        Igen i år er der afsat penge til blomster og vedligehold af de fælles tagterrasser og bestyrelsen opfordrer beboerne til at danne en lille ’havegruppe’, der kan stå for indkøb af blomster og andet for at gøre vores tagterrasser grønne og mere indbydende. Har det interesse kan der rettes henvendelse til bestyrelen via mail eller EF Halsskovgade facebookgruppen.

 

Bestyrelsesmøder er fortsat udsat på grund af COVID 19