130317 Bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 13. marts 2017

Deltagere;

Gitte Holler

Claus Holmer

Peter Vestergaard

Anders Bruun-Schmidt

 Valg af referent

Gitte Holler

 1. Det udestår fortsat at afholde møde med ABR og Bestyrelsen.

Mødet forventes afholdt i marts/april – og ikke senere end før næste bestyrelsesmøde, således at bestyrelsen får en indføring i ABR rådgivningsopgaver – herunder omfang af den månedlige ydelse der abonneres på – samt hvad ydelsen dækker over. Claus Holmer tager initiativ til at deltage i næste månedsinspektion.

 1. 2.Status på budget v. Anders Bruun Schmidt

I henhold til budgetopfølgning medio marts 2017, baseret på bogføringen hos Qvortrup, er status at Ejerforeningen har brugt 42 % af det godkendte budget – (inkl. hensættelse til faldstammer), hvilket vurderes tilfredsstillende. Det er endnu ikke lykkedes at få hjælp fra Qvortrup til gennemgang af statusposter/ budgetopfølgning/bogføring/skabeloner til regnskab. Der følges op på dette.

 1. Ventilationssagen – status

Da resultat af etablering af taghætte i nr. 2 i december/januar blot øgede ventilationen med 5-8 %, igangsættes tv-inspektion hurtigst muligt.

 1. Faldstammesagen - status

Reparation af faldstammer i 9 lejligheder er nu afsluttet og godkendt. Til efteråret bliver der igangsat reparationer i de lejligheder, hvortil der ikke var adgang ved den nu afsluttede reparationsrunde.

 1. Fugtmåling

Bygge og Miljø teknik foretog primo februar fugtmåling på ejendommens tagterasser.  I forhold til sidste måling i 2015 er der generelt registreret højere relative luftfugtigheder, men det vurderes i høj grad at være påvirket af, at målingerne er udført ved lave temperaturer. Dog mener Bygge og Miljø teknik, at den anvendte topmembran, ikke er egnet til membran på en tagterrasse, idet denne tilsyneladende let brydes med fugt indtrængen til følge. Dette udfordrer ABR, der mener, at hvis belægningen fortsat vedligeholdes, som den bliver nu, er belægningen velfungerende på   tagterrasserne. Belægning bliver en gang om måneden efterset, hvor der er adgang - og hvis der er defekter bliver de omgående repareret. Der foretages en ny fugtmåling i efteråret ved højere temperaturer.

 1. Bestyrelsen modtog klager om radiatorstøj i nr. 2. En udredning blev sat i gang ved VVS Solution. Sænkning af natvarme blev indstillet, hvilket hjalp lidt på støjen. Bestyrelsen drøfter med tidligere beboer Per Banke, der har kendskab til husets varmeanlæg. Desuden tager bestyrelsen kontakt til kommunen for at få indblik regulering af tryk eller andre ujævnheder – fx i forbindelse med omlægning af fjernvarme kan forårsager larmen i radiatorrørene. Kaster det ikke lys over radiatorstøjen kan næste skridt være, at de der føler sig generet fører logbog, hvori ujævnheder registreres for derigennem, at indkredse problemet. 

Status på følgende:

 1. Opdatering af ejerforeningens hjemmeside. Hjemmesiden trænger til en opdatering.  Der arrangeres et møde med Bestyrelsen og tidligere webressource i ejerforeningen forud for næste bestyrelsesmøde.
 2. Udvendige altankasser fjernes jf. husorden. Der er omdelt sedler, til de beboere, der endnu havde udvendige altankasser. HS Ejendomservice maler de altanfacader, hvor der er løbet rust, i løbet af foråret.

Eventuelt

 • Maling af opgange er ikke højest prioritet i år.
 • Istandsættelse af fællesterasser igangsættes. Bestyrelser hænger opslag om deltagelse i istandsættelsen fra øvrige beboere i løbet af marts.
 • Ejerforeningen får nye gæste- /håndværkerpladser. De tidligere pladser 21 og 22 ændres til 29 og 30. Nye kort er bestilt af HS Ejendomsservice ved kommunen og distribueres ved modtagelse. Forventeligt var de klar i januar. Da de endnu ikke er modtaget rykker HS Q-park, igen.
 • Graffiti på søjler fjernes.  Ejerforeningen har abonnement hos All Remove Danmark A/S, der kontaktes.
 • Rens af begge skakter igangsættes her til foråret.
 • Det er observeret, at containere til aviser og blade benyttes af andre end ejerforeningens beboere. Brug af containere drøftes med HS Ejendomsservice.

Næste bestyrelsesmøde 25. april 2017.